Den nye PEF-standard

Den nye PEF-standard

For at sikre sammenlignelige resultater af CO2e har EU etableret en ny beregningsmetode, den nye PEF-standard, Product Environmental Footprint.

CO2e kontra CO2 – og den nye PEF-standard

I årevis har der udelukkende været fokus på CO2-udledning, men det er kun en lille del af de mange og oftest mere skadelige drivhusgasser, der udledes i løbet af et produkts livscyklus. CO2e ("e" er en forkortelse for ækvivalent og ikke "emissioner", som mange fejlagtigt tror) er et mål for de samlede drivhusgasemissioner, der udledes i løbet af et produkts fulde levetid.

Indtil nu har Environmental Product Declaration (EPD) været industriens referencepunkt i forhold til CO2 emissioner. Udfordringen har været, at hvert certificeringsorgan har deres egne beregningsmetoder og forudsætninger, og derfor overlades mange antagelser og forudsætninger til de enkelte konsulenter; dette påvirker det endelige resultat.

For at sikre sammenlignelige resultater af CO2e har EU etableret en ny beregningsmetode kaldet PEF - Product Environmental Footprint. Alle forudsætninger er prædefineret af PEF. Hvis ingen data er tilgængelige, vil data for det værst tænkelige scenarie blive brugt i beregningen. I 95% af alle tilfælde vil man derfor også se et højere CO2e og GWP aftryk med en PEF beregning. Til gengæld kan en PEF score bidrage med flere points til BREEAM og LEED.

Vores samarbejdspartner MÅLBAR har visualiseret forskellen mellem PEF og EPD således:

Klimaaftryk PEF vd EPD

 

Brug for en PEF rapport?

Vi sender gerne relevante PEF rapporter på opfordring. De er udarbejdet på engelsk og klar til udlevering; dette gælder alle vores kontraktkvaliteter. Kontakt venligst din lokale Fletco Carpets repræsentant for assistance.

Den nye PEF-standard