Den nye PEF-standard

Den nye PEF-standard

For at sikre sammenlignelige resultater af CO2e har EU etableret en ny beregningsmetode, den nye PEF-standard, Product Environmental Footprint.

PEF – vores samlede klimaaftryk

I årevis har der udelukkende været fokus på CO2-udledning, men det er kun en lille del af de mange og oftest skadelige drivhusgasser, der udledes i løbet af et produkts livscyklus. CO2e – kuldioxid-ækvivalent – er et mål for de samlede drivhusgasemissioner, der udledes i løbet af et produkts fulde levetid.
 
Hvorfor PEF? For at sikre sammenlignelige resultater af CO2e har EU etableret en ny beregningsmetode kaldet PEF (Product Environmental Footprint). Alle forudsætninger er prædefineret af PEF. Hvis der ikke er tilgængelige data, vil data for det værst tænkelige scenarie bliver brugt i beregningen.
 
Sammenlignet med EPD kan PEF ofte bidrage med op til dobbelt så mange point til bygningscertificeringer som BREEAM og LEED, fordi beregningerne er mere præcise på grund af et større datagrundlag.
 
Vi har PEF-rapporter på alle vores kontraktkvaliteter. Ved at vælge kontrakttæpper, hvor CO2e-aftrykket er baseret på PEF-beregninger, imødekommer man automatisk dokumentationskravene til virksomhedens CSRD-rapportering. 

Vores samarbejdspartner MÅLBAR har visualiseret forskellen mellem PEF og EPD således:

Klimaaftryk PEF vd EPD

 

Brug for en PEF rapport?

Vi sender gerne relevante PEF rapporter på opfordring. De er udarbejdet på engelsk og klar til udlevering; dette gælder alle vores kontraktkvaliteter. Kontakt venligst din lokale Fletco Carpets repræsentant for assistance.

Den nye PEF-standard