Historien om Fletco Carpets A/S

Fletco Carpets i 70 år

Fletco Carpets A/S kan nu se tilbage på over 70 års udvikling, der har ført virksomheden fra en start som lille leverandør af tæpper til danske forbrugere til en position som leverandør af tæpper til det internationale bolig- og kontraktmarked.

Fletco har rødder i en egns stolte traditioner for håndværksmæssig og industriel bearbejdning af tekstile produkter. Dette tilhørsforhold er vigtigt, fordi det omfatter værdier som kvalitet, flid og præcision. Samtidig har Fletco udviklet sig til en moderne markeds- og kundeorienteret virksomhed, hvor produktudvikling, teknologisk nytænkning og effektiv produktion er vigtige nøgleord.

Fremtiden vil byde på skærpede krav til miljøbevidsthed i produktionen og dermed også i færdigvarerne. Fletco har tidligt forudset denne udvikling. Virksomhedens eget laboratorium sørger for, at tæpperne overholder kravene til internationalt anerkendte certifikater og prøvninger og står samtidig som garant for, at der er taget højde for morgendagens krav.

Fletco er klar til det 21. århundrede

Det begyndte med møbelstoffer

Richard Jensen, brødrene Benny, Bent og Brian Jensens far, etablerede og udviklede den tæppeproduktion, som har gjort Fletco til en af Danmarks førende tæppeproducenter. Men virksomheden havde ved sin start i Ikast vævede møbelstoffer, gardiner samt flagsnore som hovedprodukter. Hurtigt måtte disse produkter vige, og virksomheden voksede også ud af de første lokaler.

Én meter brede tæpper

Tæpperne var dengang vævede. De var kun én meter brede, og skulle de være større, måtte de sys sammen. I starten blev tæpperne kun solgt i Danmark, og afsætningen skete gennem grossister til tæppe- og møbelhandlere. Nyhedspræsentationen foregik 11 kilometer mod vest, hvor Herning var i fuld gang med at etablere sig som udstillingsby.

Området omkring Herning og Ikast gennemgik en eksplosiv udvikling gennem 1950'erne og 1960'erne, erhvervsmæssigt og befolkningsmæssigt, især med udgangspunkt i tekstilindustrien.

Fletco bidrog til denne udvikling og nød godt af den.

Produkterne fra området blev velrenommerede i hele landet, og god arbejdskraft søgte til området for at få del i industri-eventyret.

Men så kom tuftingmaskinerne

Tuftingmaskinerne, der havde set dagens lys i USA i 1960'erne, nåede Danmark i slutningen af 1960'erne, og med ét slag blev tæppefremstilling revolutioneret. Fletco havde forudset udviklingen og var derfor blandt de første med de nye maskiner. Fremkomsten af tuftingmaskinerne og deres betydning for konkurrenceevnen har lige siden mindet om vigtigheden af at være med i det teknologiske førerfelt.

Det var også baggrunden for, at Fletco i 1978 ønskede at kontrollere fremstillingen af bagsidebelægning og derfor - sammen med andre tæppefabrikker - etablerede efterbehandlingsvirksomheden Foamtex A/S i Ikast.

...og udviklingen fortsætter

For at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder flyttede Fletco i 1985 fra Ikast midtby til samme industriområde som Foamtex, hvor man i dag råder over 15.000 kvm produktions-, salgs- og administrationslokaler.

Richard Jensen ledede Fletco indtil sin død i 1982, hvor sønnerne overtog ejerskab og daglig ledelse. Benny, Bent og Brian Jensen fortsætter traditionen og bygger videre på faderens livsværk.

De forener årtiers indhøstede erfaringer i det skandinaviske tekstilcentrum med nutidens internationale teknologi, så de dermed kan imødekomme morgendagens krav. De har påtaget sig forpligtelsen til at videreføre virksomhedens vitalitet og dens fysiske vækst.

Primo 2016 fik Fletco ny hovedaktionær, eftersom Erhvervsinvest købte aktiemajoriteten i den midtjyske tæppevirksomhed. Den nye majoritetsejer kommer til at bidrage med risikovillig kapital og kompetencer indenfor internationalisering, hvilket vil være med til at styrke Fletcos fundament yderligere. Brian Jensen gik velfortjent på pension i efteråret 2018, mens Bent Jensen gjorde det i sommeren 2019 - han vil dog stadig være tilknyttet som konsulent. Benny Jensen forlod i efteråret 2019 Fletco af helbredsmæssige årsager.