CO2e – vores klimaaftryk

CO2e – vores klimaaftryk

Fletco Carpets tilbyder vugge-til-grav-beregninger af det samlede CO2e klimaaftryk i henhold til den EU-godkendte PEF-standard. Dette gælder alle vores kontraktkvaliteter.

..fordi vi går op i miljøet.

Al fremstilling af produkter efterlader et klimaaftryk i denne verden afhængigt af de anvendte materialer, de involverede produktionsprocesser, forsendelsesmetoder, brug og genbrug samt endelig bortskaffelse.

I samarbejde med MÅLBAR har Fletco Carpets foretaget dybdegående vugge-til-grav-beregninger af det samlede klimaaftryk på alle vores kontraktkvaliteter i henhold til den EU-godkendte PEF-standard. Det har vi gjort fordi vi bekymrer os om miljøet, og fordi vi ønsker at give vores kunder mulighed for at træffe bæredygtige beslutninger baseret på nøjagtige data.

I årevis har der udelukkende været fokus på CO2-udledning, men det er kun en lille del af de mange og oftest mere skadelige drivhusgasser, der udledes i løbet af et produkts livscyklus. CO2e ("e" er en forkortelse for ækvivalent og ikke "emissioner", som mange fejlagtigt tror) er et mål for de samlede drivhusgasemissioner, der udledes i løbet af et produkts fulde levetid.

Indtil nu har Environmental Product Declaration (EPD) været industriens referencepunkt i forhold til CO2 emissioner. Udfordringen har været, at hvert certificeringsorgan har deres egne beregningsmetoder og forudsætninger, og derfor overlades mange antagelser og forudsætninger til de enkelte konsulenter; dette påvirker det endelige resultat. For at sikre sammenlignelige resultater af CO2e har EU etableret en ny beregningsmetode kaldet PEF - Product Environmental Footprint. Alle forudsætninger er prædefineret af PEF. Hvis ingen data er tilgængelige, vil data for det værst tænkelige scenarie blive brugt i beregningen.

Fra 2024 er det kun CO2e-klimaaftryk beregnet i overensstemmelse med EU’s fastsatte PEF-standard, som er valide data og i overensstemmelse med kravene til CSRD-rapporter. EU's Produktmiljøstandard

 

Brug for en PEF rapport?

Vi sender gerne relevante PEF rapporter på opfordring. De er udarbejdet på engelsk og klar til udlevering. Kontakt venligst din lokale Fletco Carpets repræsentant for assistance.

CO2e – vores klimaaftryk