Om Fletco Carpets A/S

Fletco Carpets - til erhverv og bolig

Fletco Carpets producerer heldæk­kende tæpper til såvel erhvervsmarkedet som boligen. Materialer, design og kvalitet er afpasset her­efter. I vores standardprogram tilbyder vi derfor ca. 30 kvaliteter, der hver fremstilles i 5-50 farver. Produkterne lagerføres i rulle­længder på ca. 25 meter, kvaliteterne kan fås i både 4 og nogle i 5 meters bredde.Tæpperne fremstilles i polyamid og polypropylene. Foruden standardprogrammet tilbyder vi også et specialprogram med 5-10 kvaliteter. Specialprogrammet vil typisk have en kortere levetid end standardprogrammet, der mindst produceres i 3 år.

Moderne og fleksibel maskinpark

Gennem en årrække har Fletco Carpets gennemført et ambitiøst investeringsprogram for at sikre en moderne og fleksibel maskinpark. Virksomheden har i dag et overordentligt nyt produktionsapparat, der desuden er kendetegnet ved stor fleksibilitet, således at det er muligt for relativt beskedne midler at foretage ombygninger for at tilgodese eventuelle ændringer i markedets behov. Den teknologiske satsning har afstedkommet flere nyskabelser, hvoraf nogle er patenterede. Det gælder bl.a. virksomhedens convoyer-nyskabelse - et integreret transportsystem, der oprindeligt er udviklet til slagteribranchen, men som Fletco Carpets nu har eneret på at bruge i tæppeindustrien.

Fletco for Europas fødder

Indtil 1975 var Fletco Carpets næsten udelukkende producent til det danske marked, men en målrettet strategi har ændret på dette. I dag eksporteres 75 pro­cent af produktionen primært til europæiske lande, bl.a. Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Østrig, Storbritannien og Holland. Salget foregår gen­nem egen organisa­tion, agenter og importører. Præsentationen sker på internationalt aner­kendte messer, der er kendt for at tiltrække beslutningstagere.Fletcos afsætning har været jævnt stigende gennem en årrække. Selv på markedet med hård prismæssig konkurrence er det lykkedes at bide sig fast, og Fletco Carpets har på sine vigtigste markeder øget markeds­andele.

Den komplette fabrik

Selve tæppefremstillingen foregår på egen fabrik. Bagsidebelægningen pålægges på efterbehandlingsfabrikken Foamtex, som Fletco Carpets er medejer af, og som i øvrigt er placeret som nabo til tæppefabrikken. I regi af Foamtex er også erhvervet farveri og laboratorium. Laboratoriet kontrollerer alle råvarer, som medvirker i produk­tionen, ligesom alle færdigvarer testes. Fletco har tilsluttet sig den europæiske allergimærkning fra TÜV, og laboratoriet kontrolle­rer, at alle krav er overholdt såvel i produktionsforløbet som i færdigvarerne. Fletcos tæpper kvalitetstestes også i forhold til nationale mærkninger og certifikater.

Nytænkning og kombinationer

I princippet har tæppeproducenterne adgang til de samme garner og til de samme maskinleverandører. Det er derfor i høj grad i evnen til på nye måder at kombi­nere anvendelsen af garner med maskinernes faciliteter, mulighederne for produktdifferentiering eksisterer.

Hos Fletco Carpets går vi ikke af vejen for selv at videreudvikle maskinerne for på den måde at skaffe nye udtryks- og udfoldelsesmuligheder. Arbejdet med design- og kvalitetsudvikling er en anden måde at tilføre produktspecifikke fordele.

Vi arbejder tæt sammen med vores garnleverandører, da det er vigtigt på et tidligt tidspunkt at have adgang til nye fibre for på den måde at teste dem af i tæppeproduktion.

Hos Fletco Carpets har det været et mål at beherske så stor del af produktionen som muligt. Alle funktioner skal ikke nødvendigvis være under eget tag, men det er vigtigt, at man har føling med hver eneste proces, hvis man skal stå inde for kvaliteten af det færdige produkt.