Bæredygtige initiativer

 

Bæredygtighed som fundament

Vi har den grundholdning, at når vi som producent bruger af naturens ressourcer, skal det være på den mest ansvarlige måde, og derfor er høj kvalitet helt essentiel for os i alle dele af vores produktudvikling og produktionsapparat. For os er bæredygtighed ikke et abstrakt begreb, men en konkret tilgang i dagligdagen.
 
Vi går forrest ved at engagere os i nye produktionsmetoder og materialer for at overgå standarderne inden for tæppeindustrien – og vi går i detaljer, når det kommer til at skabe tæpper med en lang levetid i form af gennemtænkte, klassiske design og kompromisløs kvalitet, så de holder sig pæne i mange år. For os er det selve kernen i bæredygtighed.
 
Vi anvender genbrugsmaterialer, hvor det er muligt: Tæppernes bagside er fremstillet af genanvendte plastflasker, tæpperørene af genanvendt plastik, og selv det mindste stykke garn recirkuleres sammen med pap og andre rester fra vores produktion for at undgå ressourcespild. Siden 2016 har vi bidraget til den grønne omstilling i Danmark og købt 100 % CO2-neutral vindenergi svarende til vores årlig energiforbrug.

CO2e – vores klimaaftryk

 

Vi tager ansvar for miljø og mennesker

Omtanke for miljøet er en del af vores dna som en ansvarlig producent, og vores tæpper har en lang række af de overordnede certificeringer, der skal hjælpe arkitekter, distributører og forbrugere verden over med at vælge bæredygtige produkter. Men certificeringer er kun en del af fortællingen om, hvad der gør Fletcos tæpper til et trygt og ansvarligt valg i forhold til at passe på både vores klode og indeklima.

Vi tager ansvar for miljø og mennesker ved at skabe kvalitetsprodukter med lang levetid og – på tværs af alle certificeringer – at bruge sund fornuft som vores fremmeste rettesnor for at tage højde for de komplekse mellemregninger i forhold til det samlede klimaaftryk og påvirkningen af omgivelserne.

 

Vi går op i indeklima og luftkvalitet

Takket være et innovativt produktionsapparat er alle vores tæpper fremstillet uden brug af bitumen, latex, PVC, PFAS eller andre skadelige stoffer, som traditionelt har indgået i tæppeproduktion.
 
Vi går op i indeklima og luftkvalitet, hvor lav afgasning er en altafgørende faktor. Alle vores kontrakttæpper er tildelt Eurofins Indoor Air Comfort Gold, fordi de opfylder de strengeste krav til emissioner af VOC (Volatile Organic Compounds). Certifikatet er en paraplycertificering, som omfatter de vigtigste og mest vidtrækkende frivillige europæiske miljømærkninger, herunder Cradle to Cradle, Svanemærket, Dansk Indeklima Mærkning og til dels M1. Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certifikatet godtages således på linje med frivillige internationale miljøcertificeringer som BREEAM og LEED, hvad angår miljørigtigt byggeri.

 

EPD – tæppernes miljømæssige påvirkning

Alle vores kontrakttæpper har EPD-beregninger (Environmental Product Declaration), som dokumenterer produktets miljømæssige belastning og dermed kan indgå som datagrundlag, når et interiørprojekts eller en bygnings samlede miljøpåvirkning skal udregnes. EPD-beregningerne er baseret på internationale ISO-standarder og er verificeret af tredjepart.

 

PEF – vores samlede klimaaftryk

I årevis har der udelukkende været fokus på CO2-udledning, men det er kun en lille del af de mange og oftest skadelige drivhusgasser, der udledes i løbet af et produkts livscyklus. CO2e – kuldioxid-ækvivalent – er et mål for de samlede drivhusgasemissioner, der udledes i løbet af et produkts fulde levetid.
 
Hvorfor PEF? For at sikre sammenlignelige resultater af CO2e har EU etableret en ny beregningsmetode kaldet PEF (Product Environmental Footprint). Alle forudsætninger er prædefineret af PEF. Hvis der ikke er tilgængelige data, vil data for det værst tænkelige scenarie bliver brugt i beregningen.
 
Sammenlignet med EPD kan PEF ofte bidrage med op til dobbelt så mange point til bygningscertificeringer som BREEAM og LEED, fordi beregningerne er mere præcise på grund af et større datagrundlag.
 
Vi har PEF-rapporter på alle vores kontraktkvaliteter. Ved at vælge kontrakttæpper, hvor CO2e-aftrykket er baseret på PEF-beregninger, imødekommer man automatisk dokumentationskravene til virksomhedens CSRD-rapportering. 

Den nye PEF-standard

 

Vores bidrag til den grønne omstilling

Elektricitet, der er produceret på vindmøller, medfører hverken udledning af CO2 eller partikelforurening i luften. For at bidrage til den grønne omstilling i Danmark er vores produktionsfaciliteters strømforbrug dækket af 100 % CO2-neutral dansk vindenergi.
 
I 2020 installerede vi jordvarme for at nedsætte vores forbrug af fossile brændstoffer.
Vi udnytter størstedelen af spildvarmen fra vores produktionsanlæg – eksempelvis genanvender vi varme fra fliseanlæg og kompressorer til opvarmning af vores bygninger.
 
Vi undersøger løbende nye muligheder, og når vi udvikler nye tæppekvaliteter, har vi altid fokus på at reducere vores CO2e-emissioner uden at gå på kompromis med kvaliteten.

 

 

CO2e – vores klimaaftryk

Fletco Carpets tilbyder vugge-til-grav-beregninger af det samlede CO2e klimaaftryk i henhold til den EU-godkendte PEF-st...

Den nye PEF-standard

For at sikre sammenlignelige resultater af CO2e har EU etableret en ny beregningsmetode, den nye PEF-standard, Product E...

Eurofins Gold

Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certifikatet er vores bevis på, at vores produkter lever op til alt, der har at gøre me...

M1

M1 står for lave emissioner og er det korte navn for den frivillige finske emissionsklassificering af byggematerialer.

EPD

Alle vores kontrakttæpper har EPD-beregninger (Environmental Product Declaration), som dokumenterer produktets miljømæss...

100 % dansk vindenergi

Vi går ind for bæredygtighed med CO2-neutral dansk vindenergi!

BREEAM

Alle vores erhvervstæpper opfylder BREEAM-kriteriet hvad angår VOC-udledning, eftersom alle vores erhvervstæpper er Euro...

REACH

REACH er en forkortelse for den samlede kemikalielovgivning i EU, der trådte i kraft i 2007. REACH er vedtaget med henbl...

GUT

Det er GUT's målsætning kontinuerligt at optimere miljø- og forbrugerbeskyttelse i hele en tekstilgulvbelægnings livscyk...

Mindful Materials

Mindful MATERIALS er et produktbibliotek, som samler informationer om produkters bæredygtighed ét sted, så både produce...

Side 1 af 1
  • 1