REACH

REACH

REACH er en forkortelse for den samlede kemikalielovgivning i EU, der trådte i kraft i 2007. REACH er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre.

Den fremmer også alternative metoder til farevurdering af stoffer med henblik på at reducere antallet af dyreforsøg. I princippet gælder REACH for alle kemiske stoffer; ikke blot dem, der anvendes i industrielle processer, men også i hverdagen.

Ifølge REACH klassificeres Fletco Carpets som downstreambruger, der er fritaget for registrering. Det betyder, at Fletco Carpets ikke selv skal præregistrere nogle produkter, men vi skal rekvirere den nødvendige information fra vores leverandører for at opfylde vores forpligtelser iht. REACH.

REACH