Indeklimamærket

Indeklimamærket

Fletcos tæpper med tekstil, filt eller TEXtiles® bagsider er indeklimamærket i henhold til kravene i Dansk Indeklima Mærkning.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Det har til formål at fremme udviklingen af indeklimavenlige materialer og produkter. Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. Én ting er indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer der frigives til luften. Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften.

Prøvning af tekstile gulvbelægninger
Alle produkter deklareres med en tidsværdi i døgn - den indeklimarelevante tidsværdi. Tidsværdien bestemmes ud fra den tid, der går inden afgasningen "klinger af". Tidsværdien bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk (lugt) bedømmelse. Den maksimale, acceptable tidsværdi for tekstile gulvbelægninger er bestemt til 60 døgn. Den deklarerede, indeklimarelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt, og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. 

Læs mere om Dansk Indeklima Mærkningen

Download vores Dansk Indelima Mærkning Certifikat nr. 117

Indeklimamærket